Esimies: 3 yksinkertaista tapaa, joilla tuet työntekijöidesi hyvinvointia

Esimiestehtävissä toimivalla on muiden haastavien ja vastuullisten työtehtävien lisäksi suuri rooli tiiminsä hyvinvoinnin tukemisessa. Nykypäivänä työntekijät myös entistä enemmän tiedostavat esimiehen vastuun työntekijöidensä hyvinvoinnista huolehtimisessa ja hyvinvoinnin johtamisessa. Tämä osaltaan lisää painoarvoa sille, että johtotehtävissä toimivalla henkilöllä on käytössään hyvinvoinnin työkaluja, joita hyödyntää työssään.

Koska koko työyhteisön hyvinvointi lähtee liikeelle esimiestasolta, listasimme alle kolme johtamistyöhön liittyvää tapaa, joilla työyhteisön hyvinvointitasot lähtevät nousuun ja myös pysyvät pitkäjänteisesti korkealla.

1. Ole läsnä

Esimiehen läsnäolo sekä myönteisten ja luottamuksellisten vuorovaikutussuhteiden luominen työpaikalla ovat lähtökohta sille, että esimies voi tukea alaisiaan vaikeina hetkinä. Eikä läsnäoloa ja vuorovaikutusta tarvita pelkästään työuupumuksen jo kolkutellessa ovella. Keskusteluyhteys on tärkeää olla olemassa myös hyvinä aikoina, jolloin kynnys kertoa esimiehelle kuormittumisesta tai muista huolenaiheista on matala sitten, kun haastavia tilanteita tulee eteen ja työntekijä tarvitsee erityistä tukea.

Hyväksi kuuntelijaksi voi oppia, ja johtoasemassa olevalle se onkin tärkeä taito. Kuulumisten kysyminen rauhallisessa tilanteessa sekä avoimet kysymykset kuten “Miten voisin tukea sinua?” avaavat keskustelun, minkä jälkeen voi kysyä tarkentavia kysymyksiä auttaakseen työntekijää pukemaan tuntemuksensa sanoiksi. Pelisilmän käyttö on kuitenkin suositeltavaa – varsinkin stressaavissa tilanteissa työntekijä voi olla aluksi haluton avautumaan kohtaamistaan haasteista. Toisen rajojen kunnioittaminen ja ammatillinen suhtautuminen on näissä tilanteissa erityisen tärkeää.

2. Huomioi ennalta kuormittavat tekijät ja tunnista uupumisen merkit

Työpaikalla hyvinvoinnin peruspilarin muodostavat riittävät resurssit, kuten riittävä määrä työntekijöitä, riittävä osaaminen sekä asianmukaiset työvälineet. Vastaavasti näiden puuttuminen vaikeuttaa työssä selviytymistä ja lisää kuormittumista sekä työuupumuksen riskiä. Työn kuormittavuutta lisää myös se, jos työntekijät eivät koe työtään merkitykselliseksi. Selkeät tavoitteet, työyhteisön tuki ja vaikutusmahdollisuudet oman työn suhteen auttavat jaksamaan. Ne tuovat merkityksellisyyden kokemuksia työpäiviin sekä toimivat kuormitusta ennaltaehkäisevinä tekijöinä.

Esimiehen on myös tärkeää tunnistaa kuormittumisen merkit alaisissaan: esimerkiksi työpäivien venyminen, muutokset mielialassa ja vireystilassa tai suorituskyvyn lasku saattavat olla merkkejä uupumuksesta. Olemme aiemmin koostaneet blogiimme syväluotaavan artikkelin burn out -oireista, se kannattaa käydä lukemasssa täällä. Mitä paremmin esimiesasemassa oleva tuntee työntekijänsä, sitä helpompi nämä merkit on heissä tunnistaa. Läsnäolo on siis tässäkin suhteessa avainasemassa.

3. Näytä esimerkkiä huolehtimalla omasta hyvinvoinnistasi

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on myös valtavan tärkeää esimiestyössä. Hyvinvoiva esimies pystyy innostamaan ja tukemaan työntekijöitään ja näyttämään heille myönteistä esimerkkiä. Vastaavasti esimiesasemassa olevan henkilön uupumus heijastuu koko tiimiin. On siis erittäin tarpeellista, että esimies huolehtii omasta hyvinvoinnistaan, jotta voi tukea myös muiden hyvinvointia.

Erityisesti stressaavien työtehtävien parissa on tärkeää pitää huoli riittävästä palautumisesta niin työpäivän aikana taukojen muodossa kuin työpäivän jälkeenkin. Lepo, sopiva liikunta ja oikeanlainen ravinto tukevat hyvinvointia ja jaksamista silloinkin, kun työ kuormittaa. Esimiestehtävien haasteena on usein myös työn yksinäisyys, ja onkin hyvä muistaa työtehtävien delegointi tarpeen tullen, sekä hakea vertaistukea haastavissa tilanteissa.

Kiinnostaisiko oppia lisää? Lifted WAAS (Wellbeing as a Service) -hyvinvointipalveluun on nyt avattu erityisesti esimiestehtävissä toimiville tarkoitettu valmennuspolku, jossa jaamme parhaat vinkit työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseen sekä vastaamme esimiestyön mukanaan tuomiin haasteisiin.

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

CASE Vantaan Energia: Strategisten johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen johtotiimeissä

Vantaan Energia kehitti johtoryhmänsä ja kaikkien johtotiimiensä toimintaa ja strategisia johtamiskyvykkyyksiä Liftedin avustuksella.

Lue
Liftcast #32

Liftcast #32: Tekoälyn hyödyntäminen tietotyössä │ Antti Merilehto

Liftcast-podcastissa puhutaan AI:n eli tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä. Studiossa Taneli Rantalan seurassa Antti Merilehto.

Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Pitkäjänteinen tiimivalmennus ja coaching tukevat tiimidynamiikkaa, yhteistyötä ja valmiuksia toimia haastavissakin tilanteissa

Lue
Liftcast #31

Liftcast #31: Johtaminen nyt ja tulevaisuudessa │ Alf Rehn

Alf Rehn jakaa näkemyksensä johtamisesta nyt ja tulevaisuudessa. Pöydällä mm. armollisuus, yksinäisyys, nöyryys & AI johtamisessa.

Asiakastarinat

Case Mikkelin kaupunki: Kehityskeskusteluvalmennus auttaa työyhteisöä onnistumaan

Mikkelin kehityskeskusteluvalmennuksen avulla pyrittiin kehittämään edellytyksiä onnistua työssä. Korkeat tavoitteet saavutettiin!

Lue