Esimies: 3 yksinkertaista tapaa, joilla tuet työntekijöidesi hyvinvointia

Esimiestehtävissä toimivalla on muiden haastavien ja vastuullisten työtehtävien lisäksi suuri rooli tiiminsä hyvinvoinnin tukemisessa. Nykypäivänä työntekijät myös entistä enemmän tiedostavat esimiehen vastuun työntekijöidensä hyvinvoinnista huolehtimisessa ja hyvinvoinnin johtamisessa. Tämä osaltaan lisää painoarvoa sille, että johtotehtävissä toimivalla henkilöllä on käytössään hyvinvoinnin työkaluja, joita hyödyntää työssään.

Koska koko työyhteisön hyvinvointi lähtee liikeelle esimiestasolta, listasimme alle kolme johtamistyöhön liittyvää tapaa, joilla työyhteisön hyvinvointitasot lähtevät nousuun ja myös pysyvät pitkäjänteisesti korkealla.

1. Ole läsnä

Esimiehen läsnäolo sekä myönteisten ja luottamuksellisten vuorovaikutussuhteiden luominen työpaikalla ovat lähtökohta sille, että esimies voi tukea alaisiaan vaikeina hetkinä. Eikä läsnäoloa ja vuorovaikutusta tarvita pelkästään työuupumuksen jo kolkutellessa ovella. Keskusteluyhteys on tärkeää olla olemassa myös hyvinä aikoina, jolloin kynnys kertoa esimiehelle kuormittumisesta tai muista huolenaiheista on matala sitten, kun haastavia tilanteita tulee eteen ja työntekijä tarvitsee erityistä tukea.

Hyväksi kuuntelijaksi voi oppia, ja johtoasemassa olevalle se onkin tärkeä taito. Kuulumisten kysyminen rauhallisessa tilanteessa sekä avoimet kysymykset kuten “Miten voisin tukea sinua?” avaavat keskustelun, minkä jälkeen voi kysyä tarkentavia kysymyksiä auttaakseen työntekijää pukemaan tuntemuksensa sanoiksi. Pelisilmän käyttö on kuitenkin suositeltavaa – varsinkin stressaavissa tilanteissa työntekijä voi olla aluksi haluton avautumaan kohtaamistaan haasteista. Toisen rajojen kunnioittaminen ja ammatillinen suhtautuminen on näissä tilanteissa erityisen tärkeää.


Liity Lifted WAAS -yksilövalmennukseen

2. Huomioi ennalta kuormittavat tekijät ja tunnista uupumisen merkit

Työpaikalla hyvinvoinnin peruspilarin muodostavat riittävät resurssit, kuten riittävä määrä työntekijöitä, riittävä osaaminen sekä asianmukaiset työvälineet. Vastaavasti näiden puuttuminen vaikeuttaa työssä selviytymistä ja lisää kuormittumista sekä työuupumuksen riskiä. Työn kuormittavuutta lisää myös se, jos työntekijät eivät koe työtään merkitykselliseksi. Selkeät tavoitteet, työyhteisön tuki ja vaikutusmahdollisuudet oman työn suhteen auttavat jaksamaan. Ne tuovat merkityksellisyyden kokemuksia työpäiviin sekä toimivat kuormitusta ennaltaehkäisevinä tekijöinä.

Esimiehen on myös tärkeää tunnistaa kuormittumisen merkit alaisissaan: esimerkiksi työpäivien venyminen, muutokset mielialassa ja vireystilassa tai suorituskyvyn lasku saattavat olla merkkejä uupumuksesta. Olemme aiemmin koostaneet blogiimme syväluotaavan artikkelin burn out -oireista, se kannattaa käydä lukemasssa täällä. Mitä paremmin esimiesasemassa oleva tuntee työntekijänsä, sitä helpompi nämä merkit on heissä tunnistaa. Läsnäolo on siis tässäkin suhteessa avainasemassa.

3. Näytä esimerkkiä huolehtimalla omasta hyvinvoinnistasi

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on myös valtavan tärkeää esimiestyössä. Hyvinvoiva esimies pystyy innostamaan ja tukemaan työntekijöitään ja näyttämään heille myönteistä esimerkkiä. Vastaavasti esimiesasemassa olevan henkilön uupumus heijastuu koko tiimiin. On siis erittäin tarpeellista, että esimies huolehtii omasta hyvinvoinnistaan, jotta voi tukea myös muiden hyvinvointia.

Erityisesti stressaavien työtehtävien parissa on tärkeää pitää huoli riittävästä palautumisesta niin työpäivän aikana taukojen muodossa kuin työpäivän jälkeenkin. Lepo, sopiva liikunta ja oikeanlainen ravinto tukevat hyvinvointia ja jaksamista silloinkin, kun työ kuormittaa. Esimiestehtävien haasteena on usein myös työn yksinäisyys, ja onkin hyvä muistaa työtehtävien delegointi tarpeen tullen, sekä hakea vertaistukea haastavissa tilanteissa.

 

Kiinnostaisiko oppia lisää? Lifted WAAS (Wellbeing as a Service) -hyvinvointipalveluun on nyt avattu erityisesti esimiestehtävissä toimiville tarkoitettu valmennuspolku, jossa jaamme parhaat vinkit työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseen sekä vastaamme esimiestyön mukanaan tuomiin haasteisiin.

Uusimmat sisällöt:

Johtaminen

Johtamislupaus: Minä lupaan olla hyvä johtaja – kautta kiven ja kannon

Johtamisen periaatteet ja johtamislupaukset toteuttavat arvoja ja strategiaa käytännön johtamistyössä. Periaatteet mahdollistavat jaetun ja yhdessä hyväksytyn ymmärryksen hyvästä organisaatiolle sopivasta johtamisesta.

Lue
Liftcast #20

Liftcast #20: Tehokkaat johtamislupaukset │ Susa Nikula

Kuuntele miten yritys voi kehittää ja yhtenäistää johtamistaan tehokkaasti johtamislupauksien avulla. Äänessä Susa Nikula ja Taneli Rantala.

Johtaminen

Johtamisen TOP 3 syksyllä 2023

Tämän syksyn johtamispuheet liittyvät vahvasti toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin: muutosneuvotteluihin, suorituksen johtamiseen ja johtoryhmän uudistumistarpeisiin.

Lue
Johtaminen

Miten edesauttaa sujuvaa siirtymää asiantuntijasta esihenkilöksi?

Monesti kuulee sanottavan, että hyvä asiantuntija hukataan, kun tarjotaan hänelle esihenkilöpestiä. Onneksi tilanne ei ole näin mustavalkoinen todellisessa elämässä. Harva meistä aloittaa työuraansa suoraan esihenkilötehtävissä. Useiden esihenkilöiden kokemustausta on nimenomaan erilaisista asiantuntijatehtävistä. Tähän siirtymään kannattaa kiinnittää aivan erityistä huomiota työyhteisöissä, sillä hyvä ihmisten johtaminen on hyvinvoivan ja tuloksellisen työyhteisön perusta.

Lue
Liftcast #19

Liftcast #19: Asiantuntijasta esihenkilöksi TOP10 │ Taneli Rantala & Jukka Joutsiniemi

Liftcastin Taneli ja Jukka listaavat tällä kertaa 10 parasta vinkkiään onnistuneeseen muutokseen asiantuntijasta esihenkilöksi.