Johtaminen

Lifted Roundtable: teemana johtoryhmän uudistuminen

Lifted Roundtable -tapahtumassa pohdittiin eri toimialoja edustavien toimitus-, liiketoiminta- ja HR-johtajien kanssa johtoryhmän uudistumistarpeita. Tunnistimme yhdessä useita tilanteita, joissa johtoryhmän kannattaa arvioida omaa toimintaansa. Strategian päivitys, muutokset toiminnassa ja toimintaympäristössä, organisaatio- ja johtamiskulttuurin kehittäminen tai johtoryhmän kokoonpanon muuttuminen ovat tyypillisiä murroskohtia, joissa johtoryhmän on harkittava oman työskentely- ja johtamismallinsa kehitystarpeita.

Johtoryhmässä tunnistetut yhteistyö- ja vuorovaikutusongelmat ovat myös syitä arvioida tilannetta tarkemmin ja uudistaa johtoryhmän työskentelyä. Johtoryhmän rooli ja toiminnan merkitys vaativat kirkastusta, jos johtoryhmä ei koe olevansa yhteisvastuussa. Johtoryhmä johtaa toimitusjohtajansa kautta tai toimitusjohtajaansa varten, jos johtoryhmätyöskentely kutistuu raportointitilaisuudeksi. Vahvojen yksilöiden muodostamassa johtoryhmässä saattaa esiintyy keskinäistä kilpailua ja oman vastuualueen edun korostumista yhteisten tavoitteiden sijaan.

Johtoryhmän itsearviointi auttaa tunnistamaan vahvuudet ja kehityskohteet yhdessä

Jokainen osallistuja arvioi oman johtoryhmänsä tilannetta johtoryhmän itsearviointityökalulla. Itsearviointia pidettiin havainnollisena menetelmänä johtoryhmän vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistamiseen. Kun kaikki johtoryhmän jäsenet tekevät ensin itsenäisesti arvioinnin, on tästä luontevaa lähteä muodostamaan yhteistä näkemystä sekä nyky- että tavoitetilanteesta ja tarvittavista toimenpiteistä johtoryhmätoiminnan kehittämiseksi.

Menestyvässä johtoryhmässä vallitsevat luottamus ja avoimuus

Pohdimme yhdessä myös menestyvän johtoryhmän tunnusmerkkejä. Keskinäinen luottamus johtoryhmässä mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen. Yhteisen päämäärän kirkastaminen riittävän usein ohjaa johtoryhmää kohti yhteisiä tavoitteita. Toimiva johtoryhmä johtaa yhdessä, samaan suuntaan, tehokkaasti, tuloksellisesti ja toisiaan tukien.

Yleispäteviä ja räätälöitäviä pelisääntöjä

Jokainen organisaatio, sen johtoryhmä(t) ja toimintaympäristö ovat erilaisia ja siksi yhtä yhteistä kaavaa tuloksellisen johtoryhmätyöskentelyn takaamiseksi on vaikea määritellä. On kuitenkin löydettävissä tiettyjä pelisääntöjä, joiden voidaan nähdä edistävän jokaisen johtamisfoorumin toimintaa. Lifted Roundtable -osallistujat listasivat yhteensä 15 pelisääntöä, joista tärkeimmiksi valittiin seuraavat:

  1. Tehdään päätöksiä ja seurataan toteutumista
  2. Yhteinen tavoite
  3. Ennakkovalmistautuminen
  4. Yhteisessä päätöksessä pysyminen ja sen takana seisominen
  5. Strategisten ja operatiivisten asioiden erottelu
  6. Esimerkillä johtaminen
  7. Avoin viestintä ja dialogi
  8. Agendassa pysyminen ja rakenne
  9. Toisten näkemysten arvostaminen

Oivalluksia syntyi runsain mitoin mukaan vietäväksi omaan johtoryhmään Lifted Roundtable -tapahtumassa. Yhteisen tavoitteen kirkastaminen ja johtoryhmän toimintatapojen ja pelisääntöjen määrittämisen lisäksi todettiin tärkeäksi mm. johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen. Lisäeväiksi osallistujat saivat johtoryhmäoppaan, jonka avulla voi suunnitella konkreettisia toimenpiteitä itsearvioinnin perusteella tunnistettuihin johtoryhmätyöskentelyn uudistustarpeisiin.

johtoryhmätoiminnan kehittäminen
https://lifted.fi/materiaalit/johtoryhmaopas/

Lataa käyttöösi:

Johtoryhmän itsearviointityökalu

Johtoryhmäopas

Johtamisen maturiteettiarviointi

Lue myös:

Johtaminen

Johtoryhmäopas ja johtoryhmän itsearviointi käyttöösi!

Käytännönläheinen johtoryhmäoppaamme kuvaa johtoryhmätyöskentelyn eri osa-alueita sekä tyypillisiä kehityskohteita. Konkreettiset menetelmät ja mallit ovat käytettävissä suoraan johtoryhmän toiminnan kehittämiseen.

Lue
Liftcast #22

Liftcast #22: Joryn uudistuminen & uudistaminen │ Mikko Luoma

Miten varmistamme johtoryhmän tehokkaan toiminnan? Johtoryhmän uudistumisesta ja uudistamisesta keskustelemassa Mikko Luoma ja Taneli Rantala.

Asiakastarinat

Case Maria 01: Kasvuyrityksen johtoryhmän ja johtamisen kehittäminen

Ville Simola (CEO) suosittelee Liftedin johtamisen valmennusta kaikille organisaatioille, jotka ovat uudistusmielisiä ja haluavat kehittyä.

Lue

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

CASE Vantaan Energia: Strategisten johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen johtotiimeissä

Vantaan Energia kehitti johtoryhmänsä ja kaikkien johtotiimiensä toimintaa ja strategisia johtamiskyvykkyyksiä Liftedin avustuksella.

Lue
Liftcast #32

Liftcast #32: Tekoälyn hyödyntäminen tietotyössä │ Antti Merilehto

Liftcast-podcastissa puhutaan AI:n eli tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä. Studiossa Taneli Rantalan seurassa Antti Merilehto.

Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Pitkäjänteinen tiimivalmennus ja coaching tukevat tiimidynamiikkaa, yhteistyötä ja valmiuksia toimia haastavissakin tilanteissa

Lue
Liftcast #31

Liftcast #31: Johtaminen nyt ja tulevaisuudessa │ Alf Rehn

Alf Rehn jakaa näkemyksensä johtamisesta nyt ja tulevaisuudessa. Pöydällä mm. armollisuus, yksinäisyys, nöyryys & AI johtamisessa.

Asiakastarinat

Case Mikkelin kaupunki: Kehityskeskusteluvalmennus auttaa työyhteisöä onnistumaan

Mikkelin kehityskeskusteluvalmennuksen avulla pyrittiin kehittämään edellytyksiä onnistua työssä. Korkeat tavoitteet saavutettiin!

Lue