Johtaminen

Lifted Roundtable: teemana johtoryhmän uudistuminen

Lifted Roundtable -tapahtumassa pohdittiin eri toimialoja edustavien toimitus-, liiketoiminta- ja HR-johtajien kanssa johtoryhmän uudistumistarpeita. Tunnistimme yhdessä useita tilanteita, joissa johtoryhmän kannattaa arvioida omaa toimintaansa. Strategian päivitys, muutokset toiminnassa ja toimintaympäristössä, organisaatio- ja johtamiskulttuurin kehittäminen tai johtoryhmän kokoonpanon muuttuminen ovat tyypillisiä murroskohtia, joissa johtoryhmän on harkittava oman työskentely- ja johtamismallinsa kehitystarpeita.

Johtoryhmässä tunnistetut yhteistyö- ja vuorovaikutusongelmat ovat myös syitä arvioida tilannetta tarkemmin ja uudistaa johtoryhmän työskentelyä. Johtoryhmän rooli ja toiminnan merkitys vaativat kirkastusta, jos johtoryhmä ei koe olevansa yhteisvastuussa. Johtoryhmä johtaa toimitusjohtajansa kautta tai toimitusjohtajaansa varten, jos johtoryhmätyöskentely kutistuu raportointitilaisuudeksi. Vahvojen yksilöiden muodostamassa johtoryhmässä saattaa esiintyy keskinäistä kilpailua ja oman vastuualueen edun korostumista yhteisten tavoitteiden sijaan.

Johtoryhmän itsearviointi auttaa tunnistamaan vahvuudet ja kehityskohteet yhdessä

Jokainen osallistuja arvioi oman johtoryhmänsä tilannetta johtoryhmän itsearviointityökalulla. Itsearviointia pidettiin havainnollisena menetelmänä johtoryhmän vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistamiseen. Kun kaikki johtoryhmän jäsenet tekevät ensin itsenäisesti arvioinnin, on tästä luontevaa lähteä muodostamaan yhteistä näkemystä sekä nyky- että tavoitetilanteesta ja tarvittavista toimenpiteistä johtoryhmätoiminnan kehittämiseksi.

Menestyvässä johtoryhmässä vallitsevat luottamus ja avoimuus

Pohdimme yhdessä myös menestyvän johtoryhmän tunnusmerkkejä. Keskinäinen luottamus johtoryhmässä mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen. Yhteisen päämäärän kirkastaminen riittävän usein ohjaa johtoryhmää kohti yhteisiä tavoitteita. Toimiva johtoryhmä johtaa yhdessä, samaan suuntaan, tehokkaasti, tuloksellisesti ja toisiaan tukien.

Yleispäteviä ja räätälöitäviä pelisääntöjä

Jokainen organisaatio, sen johtoryhmä(t) ja toimintaympäristö ovat erilaisia ja siksi yhtä yhteistä kaavaa tuloksellisen johtoryhmätyöskentelyn takaamiseksi on vaikea määritellä. On kuitenkin löydettävissä tiettyjä pelisääntöjä, joiden voidaan nähdä edistävän jokaisen johtamisfoorumin toimintaa. Lifted Roundtable -osallistujat listasivat yhteensä 15 pelisääntöä, joista tärkeimmiksi valittiin seuraavat:

  1. Tehdään päätöksiä ja seurataan toteutumista
  2. Yhteinen tavoite
  3. Ennakkovalmistautuminen
  4. Yhteisessä päätöksessä pysyminen ja sen takana seisominen
  5. Strategisten ja operatiivisten asioiden erottelu
  6. Esimerkillä johtaminen
  7. Avoin viestintä ja dialogi
  8. Agendassa pysyminen ja rakenne
  9. Toisten näkemysten arvostaminen

Oivalluksia syntyi runsain mitoin mukaan vietäväksi omaan johtoryhmään Lifted Roundtable -tapahtumassa. Yhteisen tavoitteen kirkastaminen ja johtoryhmän toimintatapojen ja pelisääntöjen määrittämisen lisäksi todettiin tärkeäksi mm. johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen. Lisäeväiksi osallistujat saivat johtoryhmäoppaan, jonka avulla voi suunnitella konkreettisia toimenpiteitä itsearvioinnin perusteella tunnistettuihin johtoryhmätyöskentelyn uudistustarpeisiin.

Lataa käyttöösi:

Johtoryhmän itsearviointityökalu

Johtoryhmäopas

Johtamisen maturiteettiarviointi

Lue myös:

Johtaminen

Johtoryhmäopas ja johtoryhmän itsearviointi käyttöösi!

Käytännönläheinen johtoryhmäoppaamme kuvaa johtoryhmätyöskentelyn eri osa-alueita sekä tyypillisiä kehityskohteita. Konkreettiset menetelmät ja mallit ovat käytettävissä suoraan johtoryhmän toiminnan kehittämiseen.

Lue
Liftcast #22

Liftcast #22: Joryn uudistuminen & uudistaminen │ Mikko Luoma

Miten varmistamme johtoryhmän tehokkaan toiminnan? Johtoryhmän uudistumisesta ja uudistamisesta keskustelemassa Mikko Luoma ja Taneli Rantala.

Asiakastarinat

Case Maria 01: Kasvuyrityksen johtoryhmän ja johtamisen kehittäminen

Ville Simola (CEO) suosittelee Liftedin johtamisen valmennusta kaikille organisaatioille, jotka ovat uudistusmielisiä ja haluavat kehittyä.

Lue

Uusimmat sisällöt:

Liftcast #25

Liftcast #25: Strategiasta teoiksi OKR:llä │ Henri Sora

Miten OKR-mallia voisi hyödyntää optimaalisesti vieden strategian teoiksi? Aiheesta tuoreessa Liftcastissa keskustelemassa Henri Sora.

Johtaminen

Lifted Roundtable: teemana johtoryhmän uudistuminen

Strategian päivitys, muutokset toiminnassa ja toimintaympäristössä, organisaatio- ja johtamiskulttuurin kehittäminen tai johtoryhmän kokoonpanon muuttuminen ovat tyypillisiä murroskohtia, joissa johtoryhmän on harkittava oman työskentely- ja johtamismallinsa kehitystarpeita.

Lue
Asiakastarinat

Case ABO Wind: Uusiutuvan energian edelläkävijäyritys panostaa valmentavaan johtamiseen

ABO Wind haluaa tukea valmentavalla johtamisella asiantuntijoiden itseohjautuvuutta ja jatkuvaa kehittymistä.

Lue
Johtaminen

Henkilö- ja tiimiarvioinnit – valitse oikea menetelmä ja hyödynnä tuloksia tehokkaasti

Henkilö- ja tiimiarviointien hyödyntämiseksi työelämässä tarvitaan syy, tavoite ja toimenpiteet: miksi teemme arvioinnin, mitä ja miten haluamme saada sillä aikaiseksi?

Lue
Johtaminen

Johtoryhmäopas ja johtoryhmän itsearviointi käyttöösi!

Käytännönläheinen johtoryhmäoppaamme kuvaa johtoryhmätyöskentelyn eri osa-alueita sekä tyypillisiä kehityskohteita. Konkreettiset menetelmät ja mallit ovat käytettävissä suoraan johtoryhmän toiminnan kehittämiseen.

Lue