Työhyvinvointi suomalaisissa työyhteisöissä 2017 -tutkimusraportti

Miten työhyvinvointi koetaan työntekijöiden näkökulmasta? Entä mitä työhyvinvointipalveluja käytetään ja miten niiden vaikuttavuus koetaan suomalaisissa työyhteisöissä?

Muun muassa näihin kysymyksiin tämä tutkimusraportti tarjoaa uuden näkökulman. Löydökset ja johtopäätökset auttavat työhyvinvoinnin kehittämisen parissa työskenteleviä henkilöitä, yritysjohtajia ja muita aihees kiinnostuneita rakentamaan entistä parempaa työelämää.

Lataa raportti ja opi lisää seuraavista aiheista:

  • Miten työntekijät kokevat työhyvinvoinnin ja työnantajan roolin osana sitä?
  • Mitkä työhyvinvointipalvelut koetaan hyödyllisimmiksi?
  • Kuinka paljon hyvinvointipalveluita hyödynnetään ja mikä saisi työntekijät käyttämään palveluita aktiivisemmin?
  • Kuinka työhyvinvointi vaikuttaa työntekijän sitoutumiseen työnantajaansa?
  • Missä hyvinvoinnin osa-alueissa kaivataan enemmän tukea?

Jaa näkemyksesi tutkimuksen löydöksistä ja osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #YksiHyvinvointi

Työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvä keskustelu on viimeisen parin vuoden aikana lisääntynyt selvästi. Uraauurtava suomalainen tutkimustyö strategisen hyvinvoinnin johtamisen merkityksestä nostaa aihetta jatkuvasti johtajien ja esimiesten työpöydille. Lisäksi monien organisaatioiden omakohtaiset havainnot ja kokemukset parhaista tavoista organisoida työtä linkittyvät osaltaan työhyvinvoinnin edistämisen piiriin.

Työ- ja vapaa-ajan rajat ovat jo hämärtyneet monilla toimialoilla, ja lisääntyvän digitalisoitumisen myötä tämä muutos tullaan jatkossa kohtaamaan yhä useammilla toimialoilla. Tämä asettaa haasteita, mutta myös mahdollisuuksia työhyvinvoinnin edistämiseen. Entistä oleellisempaa on ymmärtää työhyvinvoinnin muodostuvan sekä työssä että työn ulkopuolella vaikuttavista fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin osa-alueista. Yksilön näkökulmasta onkin olemassa vain yksi hyvinvointi – ei erillistä työ- ja vapaa-ajan hyvinvointia. Tähän ajatteluun haluamme Liftedillä kannustaa myös tämän kyselytutkimuksen tuloksia pohdittaessa.

Taustatietoa kyselytutkimuksesta raportin taustalla

Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä Suomessa työskentelevien työntekijöiden kokemuksia työhyvinvoinnista. Tutkimus toteutettiin verkkopohjaisena kyselynä, joka oli avoinna (huhtikuu – syyskuu 2017) kaikille suomalaisille työntekijöille toimialasta riiippumatta.

Kysely jaettiin viiteen osioon:

  1. Perustiedot vastaajasta
  2. Käytetyt työhyvinvointipalvelut ja niiden vaikuttavuus
  3. Kuinka aktiivisesti palveluita hyödynnetään ja mikä saisi hyödyntämään enemmän
  4. Hyvinvointi osana organisaation kulttuuria
  5. Millaiseksi työnantajan rooli työhyvinvoinnissa koetaan

Lisää tietoa kyselytutkimuksen taustoista löydät tutkimusraportin kolmannelta sivulta.