Työhyvinvointi suomalaisissa työyhteisöissä 2017 -tutkimusraportti

Tutkimus – työhyvinvointi työyhteisöissä

Miten työhyvinvointi koetaan työntekijöidennäkökulmasta? Entä mitä työhyvinvointipalveluita käytetään ja miten niiden vaikuttavuus koetaan suomalaisissa työyhteisöissä? Näihin kysymyksiin tämä tutkimusraportti tarjoaa uuden näkökulman. Löydökset ja johtopäätökset auttavat työhyvinvoinnin kehittämisen parissa työskenteleviä, yritysjohtajia ja muita asiasta kiinnostuneita rakentamaan entistä parempaa työelämää 100-vuotiaassa Suomessa.

Lataa raportti ja opi lisää seuraavista aiheista:

  • Miten työntekijät kokevat työhyvinvoinnin ja työnantajan roolin osana sitä?
  • Mitkä työhyvinvointipalvelut koetaan hyödyllisimmiksi?
  • Kuinka paljon hyvinvointipalveluita hyödynnetään ja mikä saisi työntekijät käyttämään palveluita aktiivisemmin?
  • Kuinka työhyvinvointi vaikuttaa työntekijän sitoutumiseen työnantajaansa?
  • Missä hyvinvoinnin osa-alueissa kaivataan enemmän tukea?

Näihin ja moniin muihin mielenkiintoisiin kysymyksiin löydät vastauksen raportista. Lisäksi löydät raportin alkupuolelta nopeasti omaksuttavia nostoja kyselytutkimuksen tärkeimmistä löydöksistä.

Jaa näkemyksesi tutkimuksen löydöksistä ja osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #YksiHyvinvointi

Työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvä keskustelu on viimeisen parin vuoden aikana lisääntynyt selvästi. Uraauurtava suomalainen tutkimustyö strategisen hyvinvoinnin johtamisen merkityksestä nostaa aihetta jatkuvasti johtajien ja esimiesten työpöydille. Lisäksi monien organisaatioiden omakohtaiset havainnot ja kokemukset parhaista tavoista organisoida työtä linkittyvät osaltaan työhyvinvoinnin edistämisen piiriin.

Vuoteen 2018 lähdettäessä työ- ja vapaa-ajan rajat ovat jo hämärtyneet monilla toimialoilla, ja lisääntyvän digitalisoitumisen myötä tämä muutos tullaan jatkossa kohtaamaan yhä useammilla toimialoilla. Tämä asettaa haasteita, mutta myös mahdollisuuksia työhyvinvoinnin edistämiseen. Entistä oleellisempaa on ymmärtää työhyvinvoinnin muodostuvan sekä työssä että työn ulkopuolella vaikuttavista fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin osa-alueista. Yksilön näkökulmasta onkin olemassa vain yksi hyvinvointi. Tähän ajatteluun haluamme Liftedillä kannustaa myös tämän kyselytutkimuksen tuloksia pohdittaessa.

Taustatietoa kyselytutkimuksesta raportin taustalla

Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä Suomessa työskentelevien työntekijöiden kokemuksia työhyvinvoinnista. Tutkimus toteutettiin verkkopohjaisena kyselynä, joka oli avoinna (huhtikuu – syyskuu 2017) kaikille suomalaisille työntekijöille toimialasta riiippumatta.

Kysely jaettiin viiteen osioon: (1) Perustiedot vastaajasta, (2) käytetyt työhyvinvointipalvelut ja niiden vaikuttavuus, (3) kuinka aktiivisesti palveluita hyödynnetään ja mikä saisi hyödyntämään enemmän, (4) hyvinvointi osana organisaation kulttuuria ja (5) millaiseksi työnantajan rooli työhyvinvoinnissa koetaan.

Lisää tietoa kyselytutkimuksen taustoista löydät tutkimusraportin kolmannelta sivulta.

Lyhyesti tutkimuksen toteuttajasta Lifted:

Lifted on valmennusyritys, joka auttaa niin työyhteisöjä kuin itsensä kehittämisestä kiinnostuneita yksilöitä vapauttamaan täyden potentiaalinsa. Yrityksen kehittämän Lifted Method:in mukaisesti valmennettavia autetaan voimaan päivä päivältä paremmin perustuen pieniin, helposti toteutettaviin muutosaskeliin elämän eri osa-alueilla. Pysyviä tuloksia yksilöiden hyvinvoinnissa saavutetaan huomioimalla ihminen kokonaisuutena (ravinto, liikkuminen, mieli, palautuminen, sosiaalisuus & viisaammat työtavat) sekä kiinnittämällä huomiota sopivaan valmennusvauhtiin ja innostumisen ruokkimiseen. Lifted-valmennuksien myötä yksilöt johtavat itseään todennetusti paremmin, myös pitkäjänteisesti. Tämä näkyy niin yksilöiden itsensä, mutta myös heidän edustamiensa organisaatioden lisääntyneenä hyvinvointina ja tuottavuutena. Tehokkaiden verkkovalmennusten lisäksi Liftedin palveluihin kuuluvat inspiroivat luennot ja workshopit valituista hyvinvoinnin teemoista. Get inspired, get Lifted!

Tilaa Yksi hyvinvointi -posti

Saat joka maanantai sähköpostiisi konkreettisen ja helposti käytäntöön vietävän vinkin, jolla kehität hyvinvointiasi ja suorituskykyäsi.

Yhteystiedot

Lifted Oy
Lapinlahdenkatu 3 A
00180 Helsinki

+358 (0) 44 2711 487
[email protected]

Y-tunnus: 2603736-2

Lifted lyhyesti

Lifted on valmennustiimi, joka auttaa ihmisiä olemaan parhaimmillaan joka päivä.

Lifted WAAS -työhyvinvointipalvelu tekee kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista osan työyhteisön kulttuuria ja kilpailukykyä, mikä auttaa työyhteisöä vapauttamaan täyden potentiaalinsa.