References

Check out our customers’ experiences!

With strong expertise, we offer management, teamwork and self-management training and development projects focused on improving the productivity and well-being of the working community

References:

Case DLA Piper: From shared leadership principles to leadership actions

Commitment to the leadership principles required each partner and 30 supervisors to evaluate their leadership capabilities and supervisor roles

Case Metsähallitus: Elevating leadership and teamwork in Lapland

An extensive development program with Metsähallitus included training and coaching for team leaders and the entire workforce

Case Maria01: Developing management team and leadership model of a growth company

As the company grew and new employees joined, there was a need to create a common culture and way of working. Lifted was chosen as a partner due to our understanding of growth companies, among other factors.

Case Visual Components: Investing in leadership quality and smart time management for sustainable growth

Jointly planned coaching program aimed to establish new shared practices for the fresh leadership team, update leadership principles, emphasize and clarify the importance of leadership, and elevate the entire workforce by enhancing meeting practices

Case Qvik: Coaching leadership model for Team Leads

We have been working together with Qvik over the past…

Case Fluido: Systematic development of leadership culture and skills

If you want to read this article in Finnish, look…

Helvar & Lifted: Increased Awareness And Smarter Ways Of Working

Helvar is an international lighting technology company specializing in energy…

Read more customer stories

(at the moment in Finnish):

Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Pitkäjänteinen tiimivalmennus ja coaching tukevat tiimidynamiikkaa, yhteistyötä ja valmiuksia toimia haastavissakin tilanteissa

Asiakastarinat

Case Mikkelin kaupunki: Kehityskeskusteluvalmennus auttaa työyhteisöä onnistumaan

Mikkelin kehityskeskusteluvalmennuksen avulla pyrittiin kehittämään edellytyksiä onnistua työssä. Korkeat tavoitteet saavutettiin!

Asiakastarinat

CASE Turku Energia: Yhdessä määritellyt johtamislupaukset tukevat laadukasta, yhtenäistä johtamismallia

Johtamislupausten pohdinta eri kokoonpanoissa, useammassa tilaisuudessa ja erilaisten välitöiden avulla edesauttoi johtamislupausten täsmentymistä nimenomaan Turku Energian strategiaa, arvoja ja tavoiteltua yhteistä johtamismallia tukevaksi.

Asiakastarinat

Case Roima Intelligence: Valmennuksella käytännön työkaluja itsensä johtamiseen

Roiman itsensä johtamisen valmennuksessa tuettiin työyhteisön onnistumista kasvavassa globaalissa projektiorganisaatiossa

Asiakastarinat

CASE Pirkanmaan Jätehuolto: Työyhteisötaitojen valmennusta koko henkilöstölle kiertotalouden edelläkävijäyrityksessä

Koko Pirkanmaan Jätehuollon henkilöstö osallistui Liftedin toteuttamaan työyhteisötaitojen valmennukseen

Asiakastarinat

CASE Metsähallitus: Monimuotoisella valmennuksella lisäoppeja ja työkaluja esihenkilöiden arkeen

Lifted vakuutti sillä, että asiakasta kuunneltiin ja käytiin aitoa vuoropuhelua tarpeiden huomioimiseksi Metsähallituksen esihenkilövalmennuksen suunnittelussa.

Asiakastarinat

CASE OIKIO: Esihenkilö viestijänä, valmentajana ja tukijana organisaation arjessa

OIKIOn esihenkilövalmennuksella haluttiin edistää yhtenäistä, laadukasta johtamista sekä tukea OIKIOn kolmen johtamisperiaatteen toteutumista käytännössä.

Asiakastarinat

Case ABO Wind: Uusiutuvan energian edelläkävijäyritys panostaa valmentavaan johtamiseen

ABO Wind haluaa tukea valmentavalla johtamisella asiantuntijoiden itseohjautuvuutta ja jatkuvaa kehittymistä.

Asiakastarinat

Case Bob the Robot: Onnistumisen johtamista luovassa työyhteisössä

Suorituksen johtamisesta puhutaan Bob the Robotissa onnistumisen johtamisena. Valmennuksessa kehitettiin esihenkilöiden onnistumisen johtamisen valmiuksia ja johtajuuskyvykkyyksiä onnistuneiden kohtaamisten ja keskustelujen edistämiseksi.

Asiakastarinat

Case DLA Piper: Yhteisistä johtamisen periaatteista johtamisteoiksi

DLA Piper on yli 40 maassa toimiva asianajotoimisto, joka on keskittynyt liiketoimintajuridiikkaan. Suomessa yhtiö on toiminut vuodesta 2016. Palvelut kattavat yrityksen elinkaaren perustamisesta aina vapaaehtoiseen selvitystilaan ja uudelleenjärjestelyyn. DLA Piper Finland Oy:n palveluksessa on yli 80 henkilöä.

Asiakastarinat

Case Meita: 400 meitalaista osallistui itsensä johtamisen valmennustapahtumaan

Meitan kulttuuria rakennetaan erilaisin tavoin. Nyt toteutetussa tapahtumassa pystyttiin kokoamaan sadat eri toimipisteissä työskentelevät meitalaiset yhteen keskustelemaan ajankohtaisten teemoista nykyaikaista teknologiaa hyödyntäen.

Asiakastarinat

Case Maria 01: Kasvuyrityksen johtoryhmän ja johtamisen kehittäminen

Ville Simola (CEO) suosittelee Liftedin johtamisen valmennusta kaikille organisaatioille, jotka ovat uudistusmielisiä ja haluavat kehittyä.

Asiakastarinat

Case Qvik: Valmentavan johtamisen malli Team Leadeille

Olemme viimeisien vuosien aikana tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä valmentavan johtamisen parissa yhdessä Qvikin kanssa hienoin tuloksin.

Asiakastarinat

Case Urbaser: Strateginen työyhteisön kehittämissuunnitelma

Lifted auttoi Urbaseria rakentamaan työyhteisön kehittämissuunnitelman, jonka avulla työyhteisön tukeminen on suunnitelmallisempaa.

Asiakastarinat

Case Hollolan kunta – Hybridityöllä hyvinvointia -hanke

Hybridityöhön siirtymistä voi kuvata prosessiksi ja kulttuurimuutokseksi, joka on kaikilla…
Asiakastarinat

Case Tampere – Oman työn johtamisen tärkeys tekemisen kaupungissa

Tampere – Tekemisen kaupunki Tampereen kaupunki on tunnettu asioiden rohkeasta…
Asiakastarinat

Case Cloetta – Itsensä johtamisella kiireen kesyttäjiksi!

Cloetta on yksi Suomen makeimmista organisaatioista, jonka visiota – ”Makeeta…
Asiakastarinat

Case 2M-IT: Paremmilla palaverikäytännöillä tuottavuutta ja hyvinvointia

Asiakkaamme 2M-IT on julkisomisteinen sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-yhtiö työllistäen jopa…
Asiakastarinat

Case Verkkokauppa.com: Hyvinvointi uudelle tasolle hyvinvointistrategialla

Mitä tehdä kun yrityksen kasvu on kovaa, ja samalla työntekijöiden…
Asiakastarinat

Case Visual Components: Laadukkaalla johtamisella ja fiksulla ajankäytöllä kestävään kasvuun

Laadukas johtaminen ja fiksu ajankäyttö ovat jokaisen yrityksen kulmakiviä kestävän kasvun pohjaksi. Lue esimerkkicase blogistamme!

Asiakastarinat

Case Metsähallitus: Johtamisen ja tiimityön tason nosto Lapissa

Liftedin ja Metsähallituksen yhteistyö sisälsi yhteisten toimintatapojen kehittämistä johtamisen, tiimityön ja koko työyhteisön tasoilla.

Asiakastarinat

Case Fluido: Systemaattinen johtamisen ja esihenkilöiden osaamisen kehittäminen

Fluido & Lifted ovat tehneet jo vuosia yhteistyötä ja nyt teemanamme oli kohdennetusti johtamisen ja esihenkilöiden osaamisen kehittäminen.

Asiakastarinat

Case Fingersoft: Esihenkilötyön onnistunut kehittäminen kasvuyrityksessä

Laadukas esihenkilötyö on yksi tärkeimmistä yksittäisistä työyhteisön tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin…
Asiakastarinat

Case Salon kaupunki: Johtamiseen panostamalla hyvinvointia koko työyhteisöön

Tulokset kertoivat esihenkilötyöhön panostuksen kannattavuudesta – uudelleen toteutetussa QWL mittauksessa kaikkien valmennuksessa mukana olleiden esihenkilöiden esimiestyön indeksi parani.

Asiakastarinat

Case Aditro: Henkilöstön tiedolla johtamisen ja henkilöstötuottavuuden kehittäminen

Aditro sai aikaan merkittäviä tuloksia henkilöstötuottavuuden ja tiedolla johtamisen kehittämisessä. Tässä kuvaus yhteistyöstä ja aikaansaaduista hyödyistä.

Asiakastarinat

Asiakastarina: Pitkää yhteistyötä Tradenomien kanssa

Tradenomit ja Lifted ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä Liftedin valmentaessa Tradenomiliiton jäseniä itsensä johtamisen taidoissa. Lue asiakastarina!

Asiakastarinat

Case: Hyvinvointistrategia Sanoma Pro:lle

Sanoma Pro lähti kehittämään hyvinvointistrategiaansa Liftedin kanssa. Yhteistyö oli hedelmällistä ja saavutimme asettamamme tavoitteet!

Trusted by leading organizations

Could we help your organization?

Fill out the form below and we will contact you today!

If you wish, you can also contact us by phone or by booking a time directly from our calendar. Contact information can be found at the bottom of the form.

Contact us:

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Developer of leadership & organizations

+358 44 271 1487

Or book a free sparring time directly from my calendar from here “Book” -button

Lifted – effective leadership and workplace community development and training

Lifted Oy is a Finnish company founded in 2014

Reach us at

+358 (0) 44 2711 487
lifted@lifted.fi
Sofiankatu 4 C, 00170 Helsinki, Finland
Business ID: 2603736-2